Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Terug na
tuisblad
Gesels saam:
Maak kontak
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens

Bediening by tehuise vir gestremdes

Weens fisiese beperkinge wat getremdes ervaar, en 'n dikwelse tekort aan vervoer by tehuise vir gestremdes, word die bring van Evangeliese Woord dikwels afgeskeep by tehuise vir getremdes.

Ons moet onthou dat elke gestremde, se gees net so smag na 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Ongeag die liggaam wat disfunksioneel mag wees na mindere of meerdere mate, bly die gees, die ewige dimensie, altyd roep na sy Skepper. Ons wat geseŽn is met liggame wat funksioneel is, sowel as die voorreg dat ons toegang het tot hierdie tehuise, mag dus nie die taak versaak om te gaan dien, waar so baie ander huiwer nie.

As jy wil deel in hierdie voorreg, of die predikers wat by hierdie tehuise dien, wil bemagtig om meer te kan doen, maak asseblief kontak. Sou jou behoefte wees om self op geestelike en/of sosiale vlak betrokke te raak, laat ons jou hierin mentor en gaan voorstel aan hulle, wat jou bereidheid so sal waardeer.


Terug
boontoe
Terug na
tuisblad
Maak
Kontak
Naomi Hayward:
Geestelike pitkos
om jou te verryk
Perre Nel:
Tekenprent-
Evangelisasie
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens