Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Terug na
tuisblad
Gesels saam:
Maak kontak
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens

Kommisaris van ede

Omdat die hantering van huwelike baie verifikasie van dokumente en waarmerking van dokumente, is sommige huweliksbevestigers bevoeg om ook as kommisaris van ede te mag handel. Hierdie bevoegdheid kom ook nuttig in waar daar deur die loop van terapeutiese- en kindersake, sowel as tydens die hantering van sterfgevalle, dokumentasie betrokke is wat die diente van 'n kommisaris van ede vereis.

Hierdie diens is eerstens beskikbaar aan hulle wat deur Stof gedien word, en wie se sake die toepaslike hantering van dokumentasie en verklarings vereis.

Wanneer 'n ander saak egter bo verdenking is, en daar gemoedrus daar is dat die dokumentasie korrek is, sowel as die inhoud van verklarings korrek is, mag dit ook vir enige saak wat die dienste van 'n kommissris van ede vereis, aangewend word.


Terug
boontoe
Terug na
tuisblad
Maak
Kontak
Naomi Hayward:
Geestelike pitkos
om jou te verryk
Perre Nel:
Tekenprent-
Evangelisasie
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens