Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Terug na
tuisblad
Gesels saam:
Maak kontak
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens

Opleiding, toerusting en mentorring van veral gestremde evangeliste.

Ons lewe in 'n samelewing waar die regte demokratiese geluide gemaak word. in ons gesproke woord, erken ons ew luiddrigtig die regte en waardigheid van gestremde persone met uiteenlopende diagnoses. Maar in ons optrede, weerspieŽl nie naastenby, hierdie sentiment nie.

Gestremdes as 'n medemens, voel hierdie stigmatisering aan en dit demp hulle gees en wil om te presteer. Dikwels wantrou hulle dan die uitreik van mense sonder gestremdhede, omdat hulle al te veel kere. die onderliggende verwerping van ander ervaar het.

Stof is bevoorreg om gestremde mense met 'n roeping om self 'n verskil binne die gestremde gemeenskap te maak, te mag begelei na vaardighede en kennis, met dikwels die gevolglike sertifikate, sodat hulle met vrymoedigheid, 'n mede-gestremde kan bedien en ophef. En die oomblik as 'n gestremde, deur 'n gestremde bedien word, het die Evangelie dikwels meer waarheid. Is die opheffing soveel meer suksesvol. Is alle vooroordele waaroor tog gewonder word deur die teikengehoor, platgevee. Deur as opleidingsmentor te dien vir gestremdes wat geroep en bereid is om te dien, poog Stof om die lewenskwaliteit van die gestremde, van binne af, te verbeter met die vertroue, dat die resulaat selfbeeld en selfvertroue herstel kan word tot waardig, tot 'n gelykgeskape medemens.

Stof is bevoorreg om ondersteun te word deur 'n aktiewe en goed toegeruste Bybelskool, waar die opleidingsbronne, vrylik beskikbaar is.

Wil jy ook betrokke raak en so, 'n verskil maak waar dit saakmaak?


Terug
boontoe
Terug na
tuisblad
Maak
Kontak
Naomi Hayward:
Geestelike pitkos
om jou te verryk
Perre Nel:
Tekenprent-
Evangelisasie
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens