Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Terug na
tuisblad
Gesels saam:
Maak kontak
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens

Berading, terapie en rehabilitasie van die gestremde

Die definisie van gestremdheid is baie wyd. Getremdheid kan van sintuiglike disfunksie soos swaksiendheid of hardhorendheid, tot erg sigbare gestremdhede soos verlies van beheer oor spiere en die neurologiese stelsel.

Veral gestremdes wat as spasties geklasifiseer is, ervaar dit eerstehands. Baie gestremdhede imobiliseer die persoon en noop die gebruik van mobiliteitshulpmiddele. Dit is juis die sigbaarheid van hierdie hulpmiddele, wat die getremde baie meer broos laat in die wete, dat elkeen wat sy pad kruis, terdeŽ bewus is van sy situasie.

As 'n gestremde nog nie lewensvaardighede aangeleer het om hierdie kyke en vooroordele met grasie te hanteer nie, kan dit baie destruktief wees ten opsigte van sy selfwaarde en dryf om te presteer binne dit wat steeds binne sy vermoŽ val.

Ek daag vandag elke leser uit: Fokus op die gelykgeskape mens binne in die getremde. Sien die gelyke gees en psige raak. Bied jou ondersteuning opreg en gereeld aan. Wys jou gelykgeskapene, dat jy die mens binne die getremde liggaam, as gelyke respekteer. Doen moeite, om daardie spesiale dinge wat saakmaak vir die individu, saam met om te doen.

Dan sal jy 'n gees en psige weer oopmaak vir selfrespek. Dan sal jy iemand wat deur 'n gebroke liggaam beperk word in selfwaarde, weer die geleentheid bied om ten volle te lewe. Jy sal deur die manier hoe jy Jesus-liefde oordra, weer 'n gees oopmaak vir die moontlikheid, dat hy ook Jesus se offer sy eie kan maak, en so verlossing eerstehands kan ervaar.

As Vader ons paar grondvlak-werkertjies kan gebruik hierin, hoeveel temeer, kan hy vir jou gebruik?


Terug
boontoe
Terug na
tuisblad
Maak
Kontak
Naomi Hayward:
Geestelike pitkos
om jou te verryk
Perre Nel:
Tekenprent-
Evangelisasie
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens