Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Terug na
tuisblad
Gesels saam:
Maak kontak
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens

Berading, terapie en rehabilitasie van
persone met sosiale uitdagings.

Sommige van ons is bevoorreg dat dit vir ons maklik is om tussen vreemdelinge in te stap, ons voor te stel en dadlik in te smelt met die gesprekvoering. Spontaniteit, is deel van die persoonlikheidspakket. Ander, koester 'n vrees vir sosiale kontak. Dit wat so nauurlik vir vele kom, is 'n vreesaanjaende ervaring vir 'n groot deel van die bevolking. Sosiale kontak en die vermoŽ om spontaan tussen mense te funksioneer, is glad nie so 'n voor die hand liggende eienskap nie. Dikwels sal diegene wat wel die gawe het om spontaan te sosialiseer, hulle sosiofobiese medemens dan etiketeer en stigmatiseer as synde onaangenaam of asosiaal. Dit laat dan dikwels hierdie persone, met 'n swak selfbeeld en negatiewe persepsies oor hulleself, hulle identiteit en hulle menswaardigheid.

Ons mag egter nie toelaat dat hierdie persone wat minder sosiaal is, 'n mindere lewe lei nie. Die redes waarom mense asosiaal is, kan vele oorsake hÍ. Sommige was nooit werklik sosiaal nie. Ander het deur trauma, hulle vertroue in die mensdom verloor. Daar is vele ander redes ook.

Hierdie gelykgeskape medemens is egter net so waardig soos jy en ek. Die feit dat hulle nie aldag die wÍreld stormloop met 'n oorvloed selfvertroue nie, maak geensins van hulle 'n mindere medemens nie.

Die gevolg van die etiketering en stigmatisering van die minder sosiale persoon, maak egter soms dat hierdie medemens, nie hulle volle potensiaal bereik nie. Dan kos dit ingrype deur hulle, wat waarlik glo in die potensiaal van eke individu, om 'n pad saam met hierdie individu te stap en deur meer as blote posedures, 'n waardige medemens te herstel na dit, wat hulle bedoel was om te wees, toe Vader dit gewil het dat hulle hier sou wees.


Terug
boontoe
Terug na
tuisblad
Maak
Kontak
Naomi Hayward:
Geestelike pitkos
om jou te verryk
Perre Nel:
Tekenprent-
Evangelisasie
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens